Naučná část Parku Mirakulum

V rámci environmentální výchovy doporučujeme při školním výletu do Parku Mirakulum, navštívit několik okruhů, které jsme připravili speciálně pro školy a školky – Lesní stezku a Naučné zahrady. Obsáhlou prezentaci si můžete prohlédnout zde.

Lesní stezka – interaktivní forma nauky

 • Kreativní panely s tématikou lesa (fotosyntéza, les jako ekosystém)
 • Ukázky několika druhů dřevin – poznání dle kůry
 • Interaktivní nauka o hustotě, objemu a hmotnosti dřevin
 • Vlastnosti dřeva – rezonanční kláda, dřevěný xylofon
 • Skok do dálky – srovnání s různými zvířátky
 • Stáří dřevin – průřez stromu z roku 1750
 • Zvířata ze záchranné stanice – jezevec, liška, výr, veverka, koroptev
 • Výběh daňků

 
Naučné zahrady

 • Zemědělské plodiny a vyobrazení produktů z nich vyráběných
 • Bylinková zahrádka
 • Zeleninová zahrádka


Kontaktní zoo

 
Interaktivní nauka o třídění a recyklaci odpadu

 • Expozice recyklace
 • Hřbitov odpadků – interaktivní ukázka délky rozkladu jednotlivých materiálů
 • Kontejnery na tříděný odpad doplněné tabulemi s populární postavičkou Tondy Obala