• Opět začínáme v dubnu!

  Park má na zimu zavřeno. Na zahájení nové sezóny se můžete těšit 19. dubna!

   

 • Prodej voucherů

  Nečekejte na sezónu a kupte si vstupenky do Mirakula již v předstihu!

  Nakupovat můžete ZDE

Návštevní řád

Dětský zábavní park je ve shodě s normou ČSN – EN 1176 Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice

 • V parku je povoleno:
  – vstupovat na trávníky a pořádat pikniky
  – manipulovat s otevřeným ohněm pouze ve vyhrazených prostorách
  – přinášet si vlastní potraviny
 • V parku platí zákaz:
  – zákaz konzumace jídla a točených nápojů v celém prostoru Vodního světa
  – zákaz vstupu se zvířaty
  – zákaz kouření mimo kuřácké zóny, v souladu se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Zákaz platí i ve Vodním světě a vztahuje se i na elektronické cigarety
  – poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
  – užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
  – v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku: dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
  – používání herních prvků v bezpečnostní helmě na kola
  – používání velkého toboganu na hradě dětmi mladšími 10 let
  – konzumace omamných látek a vlastního alkoholu
  – krmení zvířat vlastním krmením, jejich atakování či vstupování do stájí, ubikací a chlívků- krmení a vstupování k oslíkům
  – vstupu s jízdními koly, koloběžkami a dětskými odrážedly (kola lze uzamknout na vyhrazených místech u vstupu)
  – zákaz pohybu a koupání nahých dětí. Nejmenší děti musí do Vodního světa nosit plenové plavky (možnost zakoupení na stáncích s občerstvením Vodní svět a Hot dog)

 

 • Pobyt v parku je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba.
 • V případě, že se vám nebo vašemu dítěti stane úraz, případně jste svědky takové události, kontaktujte – prosíme – bezodkladně stálou zdravotnickou službu na čísle rozmístěném v parku, případně nahlaste nehodu na pokladně nebo kterémukoliv z označených zaměstnanců parku (reflexní vesty). Děkujeme za zájem o dění kolem vás!
 • Dále prosíme návštěvníky, aby se v prostoru Vodního světa chovali odpovědně a ukázněně, nevnášeli žádné předměty a věci, které by mohly znečistit vodu nebo ucpávat systém Vodního světa.
 • Návštěvníci jsou povinni:
  – respektovat Návštěvní řád a pokyny odpovědných zaměstnanců parku
  – chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sebe
  – dodržovat čistotu (předem děkujeme, že využíváte koše na tříděný odpad)
 • V Parku platí striktní zákaz kouření mimo kuřácké zóny s rizikem vypovězení z parku bez náhrady vstupného. Zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety.
 • Provozovatel parku neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
 • Vykonávat potřebu je povoleno pouze na místech k tomu určených – WC.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nespouštět Vodní svět nebo jeho část v závislosti na počasí a návštěvnosti v Parku.
 • Děti mladší 12 let jsou povinni nosit na ruce pásku s telefonním číslem na své rodiče, nebo jinou zodpovědnou osobu, která dítě do Parku doprovází. Pásky zdarma dostanete u vstupu do Mirakula.
 • Permanentky jsou nepřenosné a jejich uživatel může být kdykoliv vyzván k identifikaci kvůli shodě se jménem na permanentce.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny v programu, případně program zrušit úplně
 • Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosíme, neprodleně zaměstnancům parku.
 • Vouchery platí na všechny otevírací dny s výjimkou předem oznámených speciálních akcí.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo, v případě nutnosti nebo z provozních důvodů, některé prvky nebo části parku uvést mimo provoz. Dále pak dle návštěvnosti otevřít pouze potřebný počet stánků s občerstvením.
 • Vstupenka platí vždy pro jednu osobu a den; na jednu vstupenku není možné park navštívit vícekrát denně. Součástí vstupného není jízdné na úzkokolejnou železnici, ani jízdy na BVP a další technice poskytované Tankodromem Milovice 

Děkujeme Vám, že Návštěvní řád dodržujete a pomáháte tak k pohodovému pobytu sobě i ostatním a stejně tak dalšímu zvelebování Mirakula.

Platnost do konce sezony 2018.

 

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.