Park Mirakulum - 10 hektarů zážitků pro celou rodinu

Návštěvní řád

PARKU MIRAKULUM

Dětský zábavní park je ve shodě s normou ČSN – EN 1176 Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice

Upozornění pro návštěvníky:

 • V parku je povoleno:
  – vstupovat na trávníky a pořádat pikniky
  – manipulovat s otevřeným ohněm pouze ve vyhrazených prostorách
  – přinášet si vlastní potraviny
 • V parku platí zákaz:
  – zákaz vstupu se zvířaty
  – zákaz kouření mimo kuřácké zóny
  – poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
  – užívání zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
  – v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku: dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
  – používání herních prvků v bezpečnostní helmě na kola
  – používání velkého toboganu na hradě dětmi mladšími 10 let
  – konzumace omamných látek a vlastního alkoholu
  – krmení zvířat vlastním krmením, jejich atakování či vstupování do stájí, ubikací a chlívků- krmení a vstupování k oslíkům
  – vstupu s jízdními koly, koloběžkami a dětskými odrážedly (kola lze uzamknout na vyhrazených místech u vstupu)

 

 • Pobyt v parku je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba.
 • V případě, že se vám nebo vašemu dítěti stane úraz, případně jste svědky takové události, kontaktujte – prosíme – bezodkladně stálou zdravotnickou službu na čísle rozmístěném v parku, případně nahlaste nehodu na pokladně nebo kterémukoliv z označených zaměstnanců parku (reflexní vesty). Děkujeme za zájem o dění kolem vás!
 • Návštěvníci jsou povinni:
  – respektovat Návštěvní řád a pokyny odpovědných zaměstnanců parku
  – chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sebe
  – dodržovat čistotu (předem děkujeme, že využíváte koše na tříděný odpad)
 • V Parku platí striktní zákaz kouření mimo kuřácké zóny s rizikem vypovězení z parku bez náhrady vstupného.
 • Provozovatel parku neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
 • Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosíme, neprodleně zaměstnancům parku.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo, v případě nutnosti nebo z provozních důvodů, některé prvky nebo části parku uvést mimo provoz. Dále pak dle návštěvnosti otevřít pouze potřebný počet stánků s občerstvením.

Děkujeme Vám, že Návštěvní řád dodržujete a pomáháte tak k pohodovému pobytu sobě i ostatním a stejně tak dalšímu zvelebování Mirakula.

Platnost do konce sezony 2017.

 

Kalendář akcí

2017 Květen

PO UT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Náš Facebook